top of page

นี่คือธุรกิจหลักของบริษัท ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการขนย้ายสินค้า สำหรับงานนิทรรศการ โดยใช้ไหวพริบการวางแผนต่างๆ ตลอดจนการประสานงานกับทุกหน่วยงานในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้างานด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือล่าช้า และอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านให้กับลูกค้าของเรา

เรามีความเข้าใจในงานศิลปะและจิตรกรรมว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญมาก ดังนั้นเราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุและหีบห่อไปจนถึงจุดหมายปลายทาง

ฝ่ายปฏิบัติงานของเรามีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับเครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรมหนักและมีความถนัดในการคำนวณการใช้เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ต่างๆในขณะที่ยกหรือขนย้ายเครื่องจักรกลหนักต่างๆ เพื่อความปลอดภัย และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ในบางครั้งอาจเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งได้โดยที่เราคาดไม่ถึง เราจึงมีกรมธรรม์ประกันภัยในการขนส่ง แนะนำให้กับลูกค้าทุกท่านเพื่อลดความเสี่ยงทางค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่ดีที่สุดในการขนส่ง

การนำเข้าสินค้ามาในประเทศไทย ถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีขั้นตอนมากมายที่ท่านอาจไม่รู้ เราสามารถช่วยให้ท่านผ่านการดำเนินพิธีการทางศุลกากรไปได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนได้รับเอกสารที่จำเป็นในการจัดส่งของท่านอย่างครบถ้วน

สิ่งที่มีอิทธิพลมากประการหนึ่งในการนำเข้าและส่งออกนั้นก็คือ “ภาษี” เราสามาช่วยท่านควบคุมค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาษีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่บานปลาย และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกกฎหมายอีกด้วย

ลูกค้าที่มีงานขนส่งอยู่ประจำ ท่านสามารถทำสัญญาเพื่อเป็นลูกค้าประจำกับเราได้เพื่อสิทธิประโยชน์ความสำเร็จในระยะยาวและการบริการที่เหนือกว่า

นอกจากนี้ เรายังให้บริการคลังสินค้า สำหรับสินค้าที่ต้องพักชั่วคราว ก่อนที่จะขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง

พนักงานขับรถขนส่งของเรามีประสบการณ์ และความรับผิดชอบสูง ประกอบกับทีมงานฝ่ายปฏิบัติงานที่วางแผนการเดินทางและจัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทาง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการขนส่งของท่าน

ถึงแม้ว่าการหีบห่อสินค้าจะไม่ใช่ขั้นตอนที่จำเป็นมากนัก แต่เพื่อให้การจัดส่งของท่านได้รับความปลอดภัยถึงขีดสุด การหีบห่อก็ถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการบริการหีบห่อสินค้าของเรานั้นเป็นไปด้วยความระมัดระวัง และมีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้

เรามีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้ามายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานจองสายเรือ และสายการบินระหว่างประเทศ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ไปยังท่าเรือ และท่าอากาศยานทั้งหมด

เราสามารถให้บริการขนส่งทุกๆสิ่งไปยังทุกๆที่ในโลก ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในครัวเรือนตลอดจนเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมหนัก ไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการได้ทุกที่

services_try

บริการของเรา

bottom of page