top of page

คำถามและคำตอบ

 • เรามีวิธีเลือกผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์อย่างไร?

  • ผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์มีมากมายหลายบริษัท ซึ่งก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่นผู้ให้บริการบางรายอาจจะเสนอราคาสูงแต่คุณภาพต่ำ บางรายอาจเสนอราคาต่ำ แต่มีคุณภาพการทำงานที่สูง เป็นต้น ซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้ ดังนั้น สิ่งที่ลูกค้าทำได้คือ 

 1. ประมวลรายชื่อลูกค้า เนื่องจากกลุ่มลุกค้าสามารถบอกได้ว่ามาตรฐานทางธุรกิจของบริษัทผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์นั้นๆคืออะไร และสิ่งใดบ้างที่พวกเขาให้ความสำคัญ

 2. รวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ก่อนที่จะเริ่มการติดต่อสอบถาม

 3. ถามคำถามทั้งหมดที่ท่านสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการบริการหรือขนส่งของท่านเองซึ่งผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ที่ดีควรจะเต็มใจตอบคำถาม และให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างถูกต้อง แม้ว่าสุดท้ายแล้วท่านอาจจะไม่ได้ใช้บริการของบริษัทนั้นๆ ก็ตาม

 4. หากท้ายสุดท่านยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้บริการกับบริษัทใดให้ลองใช้บริการกับบริษัทใด ให้ลองใช้บริการกับบริษัทที่ท่านสนใจที่สุดโดยเริ่มจากการขนส่งเด็กๆของท่าน เพื่อเป็นการทดสอบคุณภาพและการบริการของบริษัทนั้นๆก่อน

 • การให้บริการทางโลจิสติกส์เพื่อการจัดงานนิทรรศการ แตกต่างจาก โลจิสติกส์ทั่วไปอย่างไร?

  • โลจิสติกส์เพื่อการจัดงานนิทรรศการ จะมุ่งเน้นไปที่การขนส่งสินค้าของผู้ที่มาจัดงานแสดง เพื่องานเทรดโชว์เท่านั้น โดยจะบริการครอบคลุมการทำงานทุกขึ้นตอนตลอดจนเอกสารต่างๆ ตั้งแต่จุดต้นทาง ไปยังจุดวางของที่บูธ ของผู้จัดแสดงแต่ละราย ซึ่งโลจิตติกส์ประเภทนี้มักจะใช้ การนำเข้าชั่วคราวมากกว่าแบบถาวรอีกทั้งยังต้องมีขึ้นตอนการทำงานที่รวดเร็ว และมีความระมัดระวังสูงมาก เนื่องจากมีข้อจำกัดทางวันและเวลาของสถานที่จัดงานนั้นๆ

  • โลจิสติกส์ทั่วไป หมายถึง การเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลหนักไปจนถึงของใช้ในครัวเรือน ทั้งรายบุคคล หรือรายบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าต้องการขนย้ายสินค้าไปที่ใด และอาจจะมีหรือไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาหรือข้อจำกัดเรื่องอื่นๆ ก็ได้

 • การเลือกผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ที่ไม่ตอบโจทย์ อาจทำให้ท่านสูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้อย่างไร?

  • ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ หากท่านเลือกผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ที่ไม่ตอบโจทย์แล้วอาจทำให้เกิดอุปสรรคในงานของท่านได้ เช่น การขนส่งล่าช้า , สินค้าเกิดความเสียหาย , พนักงานของท่านได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น

  • สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำงานปกติ ดังนั้นท่านจึงจำเป็นต้องเลือก ผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ที่มีความเป็นมืออาชีพสูง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม

 • การหลีกเลี่ยงกับดักและอุปสรรคทางโลจิสติกส์

  • อย่าหลงไปกับบริษัทที่เสนอราคาถูกกว่า

   • ราคาที่ถูกกว่าสามารถดึงดูดลูกค้าได้เสมอ แต่การเสนอราคาที่ถูกนั้นผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ ก็จะตัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการให้บริการตามขั้นตอนต่างๆออกไปด้วย ทำให้งานของท่านอาจไม่ราบรื่นหรือเกิดอุปสรรคขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ราคาที่ถูกที่สุด หรือ แพงที่สุด ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า แบบใดจึงจะดีและเหมาะที่สุดสำหรับท่าน 

  • อย่าหลงเชื่อการคุยไว หรือ ชื่อเสียงของบริษัท

   • การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดี ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงโด่งดังเสมอไป ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการรายนั้นๆ มีความเชี่ยวชาญ และสามารถเข้ากันกับเนื้องานของท่านในแบบที่ต้องการได้

 • ท่านจะติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างไร?

  1. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ท่าน และผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์สามารถติดต่อประสานงานกันได้ตลอดโดยช่องทางการสื่อสารที่ดีทางหนึ่ง นั้นก็คือ อีเมลล์ (E-mail) เพราะอีเมลล์สามารถทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและเป็นข้อมูลอ้างอิงการยืนยันคำสั่งงาน เป็นหลักฐานการรับรู้การดำเนินทั้งสองฝ่าย

  2. ส่งมอบข้อมูลและรายละเอียดการขนส่งของท่าน ไม่ว่าจะเป็น ประเภทและชนิดของสินค้าที่ขนส่ง , จุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง , เวลาที่จัดส่งสินค้าและเวลาที่ไปรับสินค้า ณ จุดหมายปลายทาง ตลอดจนรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร และขอรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้

  3. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่ง เพื่อที่จะได้วางแผนการเคลื่อนย้ายและขนส่งอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ดังนั้น ท่านอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับแหล่งที่มาของสินค้าของท่านด้วยเช่นกัน

bottom of page