การนำเข้า

สินค้าแบบถาวร 

ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเพื่อการจัดนิทรรศการ หรือการขนส่งตามปกติ ลูกค้าอาจำเป็นต้องใช้การนำสินค้าเข้ามาแบบถาวร เพื่อนำสินค้านั้นๆมาขาย (หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น) ในประเทศไทย  

 

ทีมงานของเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถช่วยท่านเตรียมการทุกอย่างได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม , คลิกที่นี่

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a>             is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0">CC BY 3.0</a></div>

© 2007-2020 by Sun Expo Services Co., Ltd.

Members of: