การบรรจุหีบห่อสินค้า

เรามักจะแนะนำให้ลูกค้าของเรามีการบรรจุและหีบห่อสินค้าที่ถูกต้องเหมาะสมในทุกๆการขนส่ง เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายทั้งเล็กและใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางอากาศ, ทางน้ำหรือทางบก ซึ่งในช่วงเวลาการเดินทางจะเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายแก่สินค้ามากที่สุด

 

ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้าให้กับลูกค้าของเราด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และดีที่สุดท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าของท่านจะได้รับการป้องกันและมีความปลอดภัย  

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม, คลิกที่นี่

20150620_213602_001 copy
20150615_105349
20150622_070308
<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a>             is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0">CC BY 3.0</a></div>

© 2007-2020 by Sun Expo Services Co., Ltd.

Members of: