การประกันภัยการขนส่ง 

บางครั้งในช่วงระยะเวลาที่ขนย้าย อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทำให้เกิดความเสียหายกับสินค้าของท่านได้ และถ้าหากท่านไม่ได้มีการทำประกันใดๆ ด้วยแล้ว การซ่อมแซมก็คงจะยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง

 

ข้อเสนอประกันภัยการขนส่งของเรา จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงนี้ได้ ตลอดระยะเวลาขั้นตอนการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ตั้งแต่ต้นจนจบ

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม, คลิกที่นี่

 

 

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a>             is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0">CC BY 3.0</a></div>

© 2007-2020 by Sun Expo Services Co., Ltd.

Members of: