เราสามารถให้บริการทางโลจิสติกส์แก่ท่านได้จากหลายๆภาคพื้นทวีปทั่วโลก เพราะเรามีเครือข่ายโลจิสติกส์ที่กว้างขวางในหลายๆ ภาคพื้นทวีป ประกอบกับที่เรามีการร่วมงานกับเอเจ้นท์ระดับแนวหน้าของแต่ละประเทศ ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากทุกๆมุมโลก

เชื่อมโยง

เครือข่ายทั่วโลก

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a>             is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0">CC BY 3.0</a></div>

© 2007-2020 by Sun Expo Services Co., Ltd.

Members of: