การทำสัญญาขนส่งระยะยาว

 

ที่ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส จำกัด เราทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของเราอยู่เสมอ  

 

ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าทำสัญญาขนส่งระยะยาวกับเรานั้น ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่างๆ ตลอดจนได้รับบริการด้านโลจิสติกส์ที่เหนือกว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ และการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม, คลิกที่นี่

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a>             is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0">CC BY 3.0</a></div>

© 2007-2020 by Sun Expo Services Co., Ltd.

Members of: